Nedir baxt
Qorlar yog'di...

Qizdirdi oftob...

Nedir baxt? - deb so'radim!

Biroq, o'zi bilan o'zi ovvora baxtiyorlar bermadi javob!

Qorlar bosdi...

Kudirdi oftob...

Nedir baxt? - deb so'radim!

Biroq, o'zi bilan o'zi ovvora baxtsizlar bermadi javob!

Zulhimor Mo'minova
. Nedir baxt poemasini yuklab olish (814 Kb)