Ingliz tili haqidagi qiziqarli faktlar
- Ingliz tilidagi “dreamt” so‘zi “-mt” bilan yakunlanadigan yagona so‘z hisoblanadi;
- Ingliz tilida “-dous” bilan yakunlanadigan to‘rttagina so‘z bor, ular: hazardous, horrendous, stupendous va tremendous;
- Ingliz tilidagi eng qadimiy so‘z bu — town;
- Bookkeeper va bookkeeping so‘zlari ingliz tilidagi uchta ketma-ket kelgan bir xil harfli yagona so‘zlar hisoblanadi;
- Strengths so‘zi ingliz tilidagi, faqat bir unli qatnashgan eng uzun so‘z hisoblanadi;
- Ingliz tilidagi “dare” so‘zining o‘tgan zamon shakli “durst” bo‘ladi;
- Ilk ingliz lug‘ati 1755-yilda yozilgan;
- Ingliz tilida yozilgan har bir 8 harfdan bittasi “e” bo‘ladi;
- Almost so‘zi ingliz alifbosi ketma-ketligida yozilgan eng uzun so‘z hisoblanadi;
- Ingliz tilida eng ko‘p foydalaniladigan so‘z bu “I” — kishilik olmoshi.

Manba: www.voqea.uz