Premyera
. Shahzoda - Чинара (f. Yalla)
. Uchalamiz - Ishq degani
. Ummon - Unday aldama
. N.Bo'tabekov - Munisam
. Afruz - Salima
. M.Berdiyev - Yolg'on
. L1GHTDreaM - Talantsizlar san'ati