Mobil kliplar
. Bojalar - Nargiz
. S.Mamadaliyev - Otang rizo bo'lmasa
. M.Abduazimov - Samiya
. B.Saidov - Saramisan
. N.Bo'tabekov - Choy beraqol