Tushlar ta'biri
Hassa
Sehrli hassa har kishining qat'iyat bilan harakat qilishi lozimligini va unga haqiqatning ochilishini bildiradi.
Hassani qo'lda ushlab turish – falsafiy fikrlashni va dunyoqarashni bildiradi.
Agar...