Tushlar ta'biri
Igna
Igna – ko'ngilni og'rishi, haqorat, yashirin o'ch olish, makkorlik, avroqchilik, mehnatsevarlik belgisidir. Agar tushga yangi qon izlari bo'lgan igna kirsa – bu tush qarindoshlarning yomon niyat...
Ilon
Ilon – odamning gunohga botishi, yovuzlik, makkorlik timsolidir. Qora, ulkan ilon tush ko'rinsa, bu beqiyos yovuzlikdan dalolat beradi. hassaga o'ralgan ilon tushingizda ko'rinsa, haqiqatni yashirib turgan...
It
It - sadoqat timsoli, ramzidir. Umuman oppoq katta kuchuk tushga kirsa – bu qishda, shimoliy davlatlar sanoatida va turmush darajasija ahvolning yomonlashishi...